STAMEX spol., s.r.o.

Vznikli jsme 16. srpna 1995 zápisem do obchodního rejstříku a svou činnost jsme oficiálně zahájili 1.9.1995.
Našim sídlem je Březová č. 8 (nedaleko Opavy).

Po sedmiletém fungování naší společnosti jsme potvrdili kvalitu našich provedených služeb odpovídajícím požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001, a to „CERTIFIKÁTEM SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI“, který jsme obdrželi v roce 2002.

Při veškerých činnostech firma STAMEX, spol. s r.o. působí, dotváří a ovlivňuje prostředí pro člověka a celkovou krajinu ve volné přírodě. Z těchto důvodů je naší prioritou řídit se směrnicemi vydanými pro povolování staveb, zákony a předpisy, dodržujeme zásady zavedené QMS (integrovaný systém řízení jakosti) a EMS (environmentální management).

Při veškerých činnostech firma STAMEX, spol. s r.o. působí, dotváří a ovlivňuje prostředí pro člověka a celkovou krajinu ve volné přírodě. Z těchto důvodů je naší prioritou řídit se směrnicemi vydanými pro povolování staveb, zákony a předpisy, dodržujeme zásady zavedené QMS (integrovaný systém řízení jakosti) a EMS (environmentální management).

Stavební práce provádíme pro městské a obecní úřady, ZVHS Ostrava - oblast Povodí Odry, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., soukromé subjekty a jiné organizace či firmy. Příkladem jsou některé uskutečněné stavby provedené během existence naší spolenosti STAMEX, spol. s r.o. od roku 1995 doposud.