OSTATNÍ PRÁCE

Výstavba oplocení, výstavba zpevněných ploch, provádění skrývky, zakládání rodinných domů, fasády, zateplení staveb, svislé izolace, odvodnění budov, vegetační úpravy.

Provedené stavby:

 • oprava vodojemu v Hradci nad Moravicí
 • rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole Březová
 • výstavba Hasické zbrojnice v obci Březová – Leskovec
 • zakládání rodinného domu v obci Březová, Opava
 • výstavba parku kulturní krajiny Loučky vodní mlýn u Oder
 • výstavba oplocení areálu střediska povodí Odry v Suchdole nad Odrou
 • rekonstrukce fasády v obci Suchdol nad Odrou
 • výstavba arboreta ve Vítkově
 • výstavba Gabionového oplocení ve Vítkově
 • výstavba gabionového oplocení Velké Heraltice
 • výstavba cyklostezky v Bermě řeky Moravice v Hradci nad Moravicí
 • revitalizace Návsi u sv. Jana Nepomuckého v Březové

UKÁZKA NAŠICH STAVEB

Dodatečná izolace domu

Lesní Albrechtice

Mycí linka pro stroje

Větřkovice

Hasičská zbrojnice

Březová-Leskovec

Základání rodinného domu

Základání rodinného domu

Zámková dlažba

Zámková dlažba

Oprava mostní konstrukce

Neplachovice

Arboretum

Vítkov

Pokládka zámkové dlažby

Rekonstrukce váhy pro BZ a.s.

Březová

Základání domu

Březová

Plocha zpevněná
asfaltobetonem