VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Revitalizace a úprava toku, výstavba rybníků, rekonstrukce a výstavba opěrných zdí, rekonstrukce bezpečnostního přepadu včetně odbahnění vodní nádrže, výstavba poldrů a výstavba vodních nádrží.

Provedené stavby:

 • výstavba a rekonstrukce opěrných zdí z drátokamených gabionů na řece Moravici v obci Žimrovice
 • výstavba rybochovných nádrží a významných krajinných vodních ploch v obcích Lomnice „mlýnek“ v Jakubčovicích, Podhradí u Vítkova
 • odbahnění rybníků – vodní nádrž Budišov, Jankův rybník
 • výstavba suchých retenčních nádrží- poldrů v obcích Darkovice, Hať a Vřesina u Hlučína
 • rekonstrukce hrází vodních nádrží v Hořejších Kunčicích a v Jelenicích
 • opravy a výstavba požeráků vodních nádrží ve Vítkově, Guntramovicích
 • výstavba vodních řádů v obcích Opava, Vítkov, Gručovice, Březová
 • výstavba kanalizačních řádů v obcích Lesní Albrechtice, Vítkov, Podvihov, Opava
 • výstavba záchytné protipovodňové hráze Odry
 • přemostění aquaduktem řeky Zrzávky v Žilině u Nového Jičína
 • úprava vodního toku v Krasově, Mušlov
 • údržba vodních nádrží
 • výstavba rybníka v Kotvicích a zvýšení hráze v CHKO
 • revitalizace vodního toku Gručovka
 • rekonstrukce stupňů v korytě Gručovka v Lukavci u Fulneku
 • výstavba protipovodňové hráze v obci Čermná ve Slezsku u Vítkova
 • komplexní pozemkové úpravy v obci Babice – výstavba protipovodňového valu, výsadba stromů a keřů
 • záchrana rybníka Velký Váček v Národní přírodní rezervaci Polanka nad Odrou
 • výstavba rybníka, tuní a výsadba zeleně ve Studénce
 • pozemkové úpravy Milenov u Hranic na Moravě
 • výstavba rybníka Zimní důl
 • výstavba vodní nádrže ve Vítkově
 • výstavba rybníků a tůní ve Svobodných Heřmanicích

UKÁZKA NAŠICH STAVEB

Záchrana rybníka

Velký Váček

Záchrana rybníka

Velký Váček

Záchrana rybníka

Velký Váček

Výstavba opěrné zdi

Pitarné

Záchrana rybníka

Velký Váček

Bezpečnostní přepad
a ochrana hráze

Petrovice u Karviné

Bezpečnostní přepad
a ochrana hráze

Petrovice u Karviné

Bezpečnostní přepad
a ochrana hráze

Petrovice u Karviné

Rekonstrukce rybníka

Vítkov

Odbahnění hasičské nádrže

Záchrana poldru

Vřesina

Výstavba rybníka

Janov

Bezpečnostní přepad
vodní nádrže

Svobodné Heřmanice

Bezpečnostní přepad
vodní nádrže

Svobodné Heřmanice

Výstavba poldru

město Odry

Výstavba poldru

město Odry

Výstavba poldru

město Odry