Inženýrské stavby

Každá moderní obec či město potřebuje efektivní infrastruktur. Inženýrské stavby jsou stále komplexnější a kladou větší nároky na kvalitu provedení. I v této oblasti STAMEX spol. s r.o. disponuje mimořádnými kvalitami. Do výstavby přinášíme naše knoh-how, díky kterému jsou naše inženýrské stavby dlouhodobé úspěšné a efektivní.

Do našeho portfolia inženýrských staveb patří například výstavba kanalizačních řádů, rekonstrukce kanalizací, odvodnění stavebních ploch, stavba vodovodů, jakož i inteligentní sítě a speciální zakládání staveb.

Inženýrské stavby

Provedené stavby

  • výstavba kanalizačního řádu v obci Březová
  • rekonstrukce kanalizace na ulici Lesní v Podvihově
  • prodloužení splaškové kanalizace na ulici Palhanecká v Opavě
  • odvodnění ploch v Plesné u Ostravy
  • výstavba vodovodu v Gručovicích
  • výstavba kanalizace v Lesních Albrechticích

Ukázka realizací

Společnost STAMEX spol. s r.o. v průběhu let realizovala mnoho zakázek pro státní správu, ale i soukromé investory. Všechny zakázky jsou vždy realizovány s důrazem na maximální kvalitu a finální spokojenost zákazníka.

Rekonstrukce vodovodu

Realizace: červenec 2018
Místo: Větřkovice, okr. Opava

Detail realizace

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

© 2022 STAMEX spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořila marketingová agentura
Top