Naše služby

Prioritou společnosti STAMEX spol. s r.o. je kvalitní dodávka kompletního díla a spokojenost zákazníků. K dosažení těchto cílů nám pomáhá tým kvalitních zaměstnanců, kteří procházejí pravidelnými školeními s cílem udržovat úroveň kvalifikace na maximální možné úrovni.

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

Revitalizace a úprava vodních toků, výstavba rybníků a vodních nádrží, rekonstrukce a výstavba opěrných zdí.

Více informací
Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních systémů, odvodnění ploch, výstavba vodovodů, výstavba vodovodního řádu.

Více informací
Výstavba komunikací

Výstavba komunikací

Rekonstrukce a výstavba chodníků či cyklostezek, rekonstrukce a výstavba příjezdových a lesních komunikací.

Více informací
Jiné stavební práce

Jiné stavební práce

Výstavba oplocení a zpevněných ploch, zakládání rodinných domů, zateplení staveb, svislé izolace, odvodnění budov.

Více informací

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

© 2022 STAMEX spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořila marketingová agentura
Top