Výstavba komunikací

Silnice a jiné prvky dopravní infrastruktury jsou pro fungování každé moderní společnosti zásadní. Pro každého z nás jsou tyto prvky zcela samozřejmé a využíváme je každý den. Společnost STAMEX spol. s r.o. buduje komunikace jakéhokoli druhu, a to vždy s důrazem na maximální kvalitu a dlouhou životnost, a to ať se jedná o cyklostezky, příjezdové komunikace, chodníky či třeba parkoviště a polní i lesní cesty.

Rozsah naší činnost v oblasti výstavby komunikací začíná zemními pracemi a konstrukčními vrstvami a končí finálními asfaltovými vrstvami. Při výstavbě navíc využíváme pouze ověřené asfaltové směsi od prověřených dodavatelů, abychom kladli důraz na nejvyšší možnou kvalitu.

Výstavba komunikací

Provedené stavby

  • rekonstrukce komunikace pro pěší v obci Gručovice
  • výstavba chodníků a komunikace v obci Březová
  • výstavba chodníků a komunikace v obci Lesní Albrechtice
  • výstavba středně těžké příjezdové komunikace v obci Březová
  • KPÚ Darkovice – výstavba cest a jejich odvodnění
  • výstavba lesních cest

Ukázka realizací

Společnost STAMEX spol. s r.o. v průběhu let realizovala mnoho zakázek pro státní správu, ale i soukromé investory. Všechny zakázky jsou vždy realizovány s důrazem na maximální kvalitu a finální spokojenost zákazníka.

Momentálně nemáme žádnou realizaci k prezentaci...

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

© 2022 STAMEX spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořila marketingová agentura
Top