Jiné stavební práce

Díky našim dlouholetým zkušenostem a také díky kvalifikovanému personálu, kterým společnost STAMEX spol. s r.o. disponuje, realizujeme také stavební práce, které nespadají do našeho primárního zaměření. Mezi tyto práce se řadí například výstavba oplocení, provádění skrývky, výstavba zpevněných ploch, zakládání rodinných domů, opravy fasád, zateplení současných staveb včetně realizace svislé izolace, odvodnění budov či vegetační úpravy pro státní správu, ale i soukromé subjekty. Samozřejmostí je i u těchto druhů staveb maximální důraz na kvalitu odvedených prací a finální spokojenost zákazníků.

Jiné stavební práce

Provedené stavby

  • oprava vodojemu v Hradci nad Moravicí
  • rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole Březová
  • výstavba Hasické zbrojnice v obci Březová – Leskovec
  • zakládání rodinného domu v obci Březová, Opava
  • výstavba parku kulturní krajiny Loučky vodní mlýn u Oder
  • výstavba oplocení areálu střediska povodí Odry v Suchdole nad Odrou

Ukázka realizací

Společnost STAMEX spol. s r.o. v průběhu let realizovala mnoho zakázek pro státní správu, ale i soukromé investory. Všechny zakázky jsou vždy realizovány s důrazem na maximální kvalitu a finální spokojenost zákazníka.

Momentálně nemáme žádnou realizaci k prezentaci...

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

© 2022 STAMEX spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena
Vytvořila marketingová agentura
Top